Technical Committee

Yuping Zheng, NARI Group

Hongbin Sun, Tsinghua University

Xuyuan Wang, State Grid Jibei Power Exchange Ltd.

Can Hu, State Grid Sichuan Company

Zhengyou He, Southwest Jiaotong University

Xianyong Xiao, Sichuan University

Dong Liu, Shanghai Jiaotong University

Zhihong Yang, NARI Group

Jingru Li, State Grid Economic and Technological Research Institute

Junbo Zhao, Virginia Tech

Li Li, University of Technology Sydney

Fengkai Hu, GE Power

Xiaosong Hu, Chongqing University

Arsalan Habib Khawaja, National University of Science and Technology

Wei Xu, Huazhong University of Science and Technology

Jianxue Wang, Xi’an Jiaotong University

Dan Wang, Tianjin University

Wei Du, NARI Group

Kai Yuan, State Grid Economic and Technological Research Institute

Long Zhao, The University of Texas at Arlington

Faridoon Shabani, Shiraz University

Fujin Deng, Southeast University

Haoran Zhao, Shandong University

Zhaohao Ding, North China Electric Power University

Wei Cui, State Grid Henan Company

Ping Wang, Sichuan Scociety for Electrical Engineering

Can Huang, Lawrence Livermore National Laboratory

Tao Jin, Fuzhou University

Jie Wu, Sichuan Electric Power Research Institute

Zhen Yu, National Institute of Measurement and Testing Technology

Zhihui Dai, North China Electric Power University

Leijiao Ge, Tianjin University

Zheng Xu, Zhejiang University

Ali Alouani, Tenessee Technology University

Weixing Li, Harbin Insitute of Technology

Linjun Shi, Hohai University

Amit Kumar, B T K I T DWARAHAT

Babar Hussain, PIEAS

Salah Kamel, Aswan University

Feng Wu, Hohai University

Francisco Jurado, University of Jaen

Xu Dianguo, Harbin institute of technology

Tek Tjing Lie, Auckland University of Technology

Feifei Bai, The University of Queensland

Qinglai Guo, Tsinghua University

Biyun Chen, Guangxi Key Laboratory of Power System Optimization and Energy Technology (Guangxi University)

Binbin Li, Harbin Institute of Technology

Huifen Zhang, University of Jinan

Yi Cui, The University of Tennessee

Jaesung Jung, Ajou University

Ashkan Yousefi, University of California, Berkeley

Pai Li, China Electric Power Research Institute

Yue Xiang, Sichuan University

Hui Ma, The University of Queensland

Yan Xu, Nanyang Technological University

Yishen Wang, GEIRI North America

Yinliang Xu, Tsinghua University

Mohamed Abido, King Fahd University of Petroleum and Minerals

Jiajun Duan, GEIRI North America

Pengfei Hu, University of Science and Technology of China

Hao Quan, Nanjing University of Science and Technology

Saikat Chakrabarti, Indian Institute of Technology Kanpur

Jianxue Wang, Xi’an Jiaotong University

Daniel Martin, The University of Queensland

Mohammed Almuhaini, King Fahd University of Petroleum and Minerals

Qifang Chen, Beijing Jiaotong University

Jinrui Tang, Wuhan University of Technology

Ahmad Zahedi, James Cook University

Gang Chen, State Grid Sichuan Electric Power Research Institute

Mingchao Xia, Beijing Jiaotong University

Wei Wei, Tsinghua University

Dhivya Sampath Kumar, National University of Singapore

Wai Lok Woo, Northumbria University

Jiabing Hu, Huazhong University of Science and Technology

Yunfeng Wen, Hunan University

Hongjun Gao, Sichuan University

Xisheng Tang, Chinese Academy of Sciences

Song Han, Guizhou University

Ke Jia, North China Electric Power University

Yitao Liu, Shenzhen University

Tao Jin, Fuzhou University

Ke Meng, The University of New South Wales

Sachin Kumar Jain, PDPM-IIITDM Jabalpur

Hua Ye, Chinese Academy of Sciences

Chuzo Ninagawa, Gifu University

Meiqing Zhang, Huazhong University of Science and Technology

Tao Lin, Wuhan University

Junjie Hu, North China Electric Power University

Wei Hu, Tsinghua University

Abhisek Ukil, The University of Auckland

Peng Zhang, North China Electric Power University

Hengxu Zhang, The Key Laboratory of Power System Intelligent Dispatch and Control of the Ministry of Education (Shandong University)

Lin Ye, China Agricultural University

Bo Hu, Chongqing University

Xiaorong Xie, Tsinghua University

Baorong Zhou, China Southern Power Grid

Guoyi Xu, North China Electric Power University

Zhou Lidan, Shanghai Jiao Tong University

Yunhe Hou, The University of Hong Kong

Hong-Tzer Yang, National Cheng Kung University

Lv Xiaoqin, Southwest Jiaotong University

Baorong Zhou, China Southern Power Grid

Jun Liang, Cardiff University

Zhe Chen, Aalborg University

Yonghui Sun, Hohai University

Ning Lu, North Carolina State University

Haoyong Chen, South China University of Technology

Jinghua Li, Guangxi Key Laboratory of Power System Optimization and Energy Technology

Yue Yuan, Hohai University

Weili Zhang, UESTC

Mingdong Wang, Zhengzhou University

Yunfei Mu, Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education (Tianjin University)

Mingxi Liu, University of Utah

Miao Yu, Zhejiang University

Anan Zhang, Southwest Petroleum University

Libao Shi, National Key Laboratory of Power Systems in Shenzhen, Tsinghua University

Tianwen Zheng, Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University

Yin Xu, Beijing Jiaotong University

Zhengxiang Song, Xi’an Jiaotong University

Yi Yang, State Grid Jiangsu Electric Power Research Institute

Zhenzhi Lin, Zhejiang University

Vassilios Agelidis, Technical University of Denmark

Jian-Tang Liao, National Cheng Kung University

Qiuye Sun, Northeastern University

Wenlong Ming, Cardiff University

Yizheng Xu, China Electric Power Research Institute, State Grid Corporation of China

Shenxi Zhang, Shanghai Jiaotong University

Qi Li, Southwest Jiaotong University

Yongbo Yang, Sichuan Electric Power Research Institute

Paulo Batista, University of Évora