Organizing Committee

For general ICDCM 2021 inquiries, please contact icdcm2021@gmail.com

Conference Chair Dong Dong, Virginia Tech dongd@vt.edu
Conference Co-Chair Zheyu Zhang, Clemson University zheyuz@clemson.edu
Technical Program Chairs Minjie Chen, Princeton University minjie@princeton.edu
Sairaj Dhople, University of Minnesota sdhople@umn.edu
Lisa Qi, ABB Corporate Research lisa.qi@us.abb.com
Bernd Wunder, Fraunhofer Institute Bernd.Wunder@iisb.fraunhofer.de
Publication Chair Xiaonan Lu, Temple University xiaonan.lu@temple.edu
Publication Co-chair Philip Hart, GE Global Research philip.hart@ge.com
Publicity Chair Lincoln Xue, Oak Ridge National Lab lingxiao.xue.us@ieee.org
Treasurer Bo Wen, Virginia Tech wenbo@vt.edu
Regional Liaison Xiongfei Wang, Aalborg University xwa@er.aau.dk
  Kai Sun, Tsinghua University sun-kai@mail.tshinghua.edu.cn