Organizing Committee

General Chairs

Xiaofan Wang, Shanghai University,China

Ivan Bajić, Simon Fraser University, Canada

Yonggang Wen, Nanyang Technological University, Singapore

Technical Programme Chairs

Lead Technical Chairs:

Maria Martini, Kingston University London, UK

Lingyu Duan, Peking University, China

Dan Zeng, Shanghai University, China

Keynote Chairs

Jenq-Neng Hwang, University of Washington, USA

Yugang Jiang, Fudan University, China

Special Sessions Chairs

Weiyao Lin, Shanghai Jiao Tong University, China

Zhu Li, University of Missouri, USA

Demo / Industrial Chairs

Wen-Huang Cheng, National Yang Ming Chiao Tung University

Jiaying Liu, Peking University, China

Sponsorship Chair

Qi Tian, Huawei, China

Finance Chairs

Xiaoqiang Zhu, Shanghai University, China

Tao Peng, Shanghai University, China

Publication Chairs

Jiwen Lu, Tsinghua University, China

Liquan Shen, Shanghai University, China

International Liaison Chairs

Ali C. Begen, Ozyegin University, Turkey

Xiao-Ping Zhang, Ryerson University, Canada

Local Arrangements Chairs

Junjie Zhang, Shanghai University, China

Zhichao Sheng, Shanghai University, China

Awards Chair

Jun Wu, Fudan University, China

Publicity Chairs

Tao Mei, JD.COM, China

Yuming Fang, Jiangxi University of Finance and Economics, China

Shenghua Gao, ShanghaiTech University, China

Registration Chair

Hongwen Yu, Shanghai University, China